Για να εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στο site, συμφωνείτε στην χρήση αυτών. Τι είναι τα cookies;
Mutual Small Hotels Insurance

Αίτηση Ασφαλιστικής Κάλυψης

Βασικά Στοιχεία


Παρακαλώ επιλέξτε τα μέτρα προστασίας της επιχείρησης σας.

Παρακαλώ επιλέξτε εάν χρησιμοποιεί η επιχείρηση σας εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Παρακαλώ επιλέξτε εάν έχει υποστεί η προς ασφάλιση επιχείρηση εντός των τελευταίων τριών (3) ετών οποιαδήποτε ζημία από οποιαδήποτε παρεχόμενη κάλυψη.

Παρακαλώ επιλέξτε τον τύπο της οροφής της επιχείρησης σας.

Παρακαλώ επιλέξτε τον τύπο της τοιχοποιίας της επιχείρησης σας.


Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια


Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Κτηρίου και Βελτιώσεων: 0.00 €

Σύνολο Ασφαλιζόμενης Αξίας Περιεχομένου: 0.00 €


Πιθανές Επιπλέον Επιθυμητές Καλύψεις (πλέον των Βασικών)
Παρακαλώ επιλέξτε εάν επιθυμείτε να προσθέσετε στην αίτηση σας κάποιες από τις παρακάτω Ασφαλιστικές Καλύψεις
(Με όρια ευθύνης της Ασφαλιστικής Εταιρίας ανά κάλυψη, όπως αυτά θα αναφέρονται στην Προσφορά)


Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν και οφείλονται άμεσα σε: πλημμύρα, καταιγίδα/θύελλα, χαλάζι ή χιονόπτωση, παγετό. Καλύπτονται επίσης οι ζημιές και οι δαπάνες εντοπισμού και αποκατάστασης που προκαλούνται από διαρροή σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού και αποχέτευσης όπως και οι ζημιές στις σωληνώσεις που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά. Καλύπτεται και η δαπάνη για την άντληση νερών από τον ασφαλισμένο χώρο. Για κάθε ζημιά υπάρχει απαλλαγή.

Καλύπτονται οι ζημιές που προκαλούνται και οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα, σε: στάσεις, απεργίες, ανταπεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, βανδαλισμούς, ενέργειες αρχών για την καταστολή, κακόβουλες ενέργειες, τρομοκρατικές ενέργειες.

Καλύπτεται η απώλεια ή η ζημιά που θα προκληθεί στα ασφαλισμένα αντικείμενα (οικοδομής ή περιεχομένου) και οφείλεται στην κλοπή με διάρρηξη / ληστεία ή στην προσπάθεια για κλοπή.

Καλύπτονται ζημιές που θα προκληθούν στα ασφαλισμένα αντικείμενα άμεσα ή έμμεσα σε σεισμό συμπεριλαμβανομένων ζημιών που οφείλονται σε πυρκαγιά, παλιρροιακά κύματα (tsunami) ως επακόλουθο του σεισμού.

Καλύπτονται ζημιές που θα προκληθούν στα ασφαλισμένα αντικείμενα και οφείλονται σε αιφνίδια καθίζηση/κατολίσθηση ή ύψωση του εδάφους.

Καλύπτονται ζημιές στο κτήριο και στο περιεχόμενο του, από ηλεκτρική ή ηλεκτρονική βλάβη στις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις και στις ασφαλισμένες συσκευές, ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές μηχανές κλπ. που οφείλονται σε υπέρταση, βραχυκύκλωμα, θέρμανση, σχηματισμό τόξου κλπ.

Σε περίπτωση ολικής καταστροφής της ασφαλισμένης οικοδομής εξαιτίας καλυπτόμενου από το ασφαλιστήριο κινδύνου, καταβάλλεται στον ασφαλισμένο η απώλεια ενοικίων, όπως προκύπτει από νόμιμα θεωρημένη σύμβαση μίσθωσης για διάστημα έως 12 μήνες. Επίσης καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ημερήσιο επίδομα για κάθε μέρα που η ασφαλισμένη επιχείρηση είναι εκτός λειτουργίας λόγω επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου.

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου για τα ποσά που αυτός καθίσταται υπόχρεος ως αστικά υπεύθυνος σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Αστικού Κώδικα να καταβάλλει ως αποζημίωση σε τρίτο για σωματική βλάβη, θάνατο ή και υλική ζημιά που οφείλεται αποκλειστικά σε πράξη ή παράλειψη του από τη λειτουργία της ασφαλισμένης επιχείρησης.

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες ή και υλικές ζημιές, που προκαλούνται από την παραγωγή ή διάθεση ελαττωματικών προϊόντων της ασφαλισμένης επιχείρησης.

Καλύπτεται το προσωπικό της επιχείρησης για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν κατά τις ώρες που λειτουργεί η επιχείρηση.

Σημείωση: Οι όροι, τα όρια ευθύνης της Ασφαλιστικής Εταιρίας καθώς και οι απαλλαγές ανά κάλυψη αναφέρονται στους Όρους των Ασφαλιστικών Προγραμμάτων