Για να εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στο site, συμφωνείτε στην χρήση αυτών. Τι είναι τα cookies;
Mutual Small Hotels Insurance

Ασφαλιστικά Προγράμματα που απευθύνονται σε μικρο-μεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ενοικιαζόμενα δωμάτια, ασφαλιζόμενης αξίας έως 1.000.000€


Ή καλέστε μας στο 210-6199500

Διαδικασία δήλωσης ζημιάς

Σε περίπτωση ζημιάς (επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης), ο ασφαλισμένος:

Α) Να ενημερώνει τηλεφωνικά την Mutual Assurance Net S.A., στον αριθμό 2106199500, τη στιγμή που έλαβε γνώση της επέλευσης της ζημιά και οι άνθρωποί της θα τον καθοδηγήσουν για τα επόμενα στάδια ενεργειών του.

Είτε εναλλακτικά μπορεί:

Β) Να γνωστοποιήσει στην ασφαλιστική εταιρία, εντός οκτώ (8) ημερών από τη στιγμή που έλαβε γνώση της ζημιάς, επίσημη αναγγελία / επιστολή, υπογεγραμμένη, στην οποία:

Η αναγγελία ζημιάς στέλνεται είτε απ’ ευθείας προς την ασφαλιστική εταιρεία στην ηλεκτρονική της διεύθυνση με παράλληλη κοινοποίηση προς την Mutual Assurance Net S.A. για ενημέρωσή της, είτε μέσω της ιστοσελίδας της Mutual Assurance Net S.A. στο smallhotels@mutualnet.gr. (Η «ηλεκτρονική της διεύθυνση» θα είναι link προς τη σελίδα «Τρόποι Πληρωμής Συμβολαίου»).

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία αποζημίωσης ο ασφαλισμένος μπορεί να απευθύνεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της ασφαλιστικής εταιρίας.

Σημείωση: Ο ασφαλισμένος, οφείλει να προβαίνει στις ενέργειες που αναφέρονται παρακάτω (πέρα από αυτές που κατά περίπτωση μπορεί να προβλέπονται είτε από την ασφαλιστική νομοθεσία είτε από τους Γενικούς και / ή Ειδικούς Ορούς του εκάστοτε ισχύοντος ασφαλιστήριου συμβολαίου):

  • Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και ενδεικνυόμενα μετρά για τον περιορισμό της και την αποφυγή επιδεινώσεως / επεκτάσεως της
  • Να καταγράφει πλήρως τις συνέπειές της με όποιο τρόπο κρίνει αποτελεσματικό και επιβοηθητικό
  • Να λαμβάνει κάποιες φωτογραφίες (εφ' όσον είναι δυνατόν)
  • Να φροντίζει να συνεργάζεται πλήρως με το διορισμένο από την ασφαλιστική πραγματογνώμονα ο οποίος θα επιθεωρήσει το χώρο
  • Να διατηρεί τα ζημιωθέντα αντικείμενα ώστε να τα επιθεωρήσει ο πραγματογνώμονας
  • Να παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κίνδυνου που του ζητούνται
  • Να αναφέρει το περιστατικό (όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο από τη φύση της ζημιάς) στις αρμόδιες Κρατικές Αρχές (π.χ. την κλοπή στην Αστυνομία)
  • Nα ενεργεί, όπως ορίζει και η σχετική νομοθεσία, ως συνετός ανασφάλιστος.

Οι άνθρωποι της Mutual Assurance Net S.A. είναι πάντα στη διάθεσή σας σε κάθε στάδιο διαχείρισης της ζημιάς.