Για να εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στο site, συμφωνείτε στην χρήση αυτών. Τι είναι τα cookies;
Mutual Small Hotels Insurance

Ασφαλιστικά Προγράμματα που απευθύνονται σε μικρο-μεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ενοικιαζόμενα δωμάτια, ασφαλιζόμενης αξίας έως 1.000.000€


Ή καλέστε μας στο 210-6534544

Mutual Hotel Silver

Το Πρόγραμμα χωρίζεται σε δυο ενότητες, την ενότητα των Βασικών Καλύψεων και την ενότητα των Προαιρετικών Καλύψεων, καλύψεων δηλαδή από τις οποίες ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας μπορεί να επιλέξει εκείνες οι οποίες ικανοποιούν τις ανάγκες του τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Βασικές Καλύψεις


Πυρκαγιά, Κεραυνός, Έκρηξη, Καπνός

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προέλθουν από:


Αστική Ευθύνη

Καλύπτεται η αστική ευθύνη από πυρκαγιά του ασφαλισμένου για σωματική βλάβη ή υλική ζημιά που θα προξενήσει σε τρίτους που σχετίζονται με τη λειτουργία της ασφαλισμένης επιχείρησης έως του ποσού των 30.000,00 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος.

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν από:


Δαπάνη Μελετών και Έκδοσης Αδειών

Καλύπτονται τα έξοδα έκδοσης αδειών οικοδόμησης και οι αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών λόγω ζημιών στην οικοδομή οι οποίες προκλήθηκαν από ασφαλισμένο κίνδυνο.


Αναπροσαρμογή Ασφαλισμένου Κεφαλαίου Λόγω Αύξησης Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Προβλέπεται αυτόματη αναπροσαρμογή των ασφαλισμένων κεφαλαίων για την προστασία του ασφαλισμένου από τον πληθωρισμό.


Προαιρετικές Καλύψεις


Σεισμός

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στα ασφαλισμένα αντικείμενα (οικοδομής και περιεχομένου) και οφείλονται άμεσα σε σεισμό ή / και πυρκαγιά ή / και παλιρροϊκά κύματα σαν επακόλουθο του σεισμού (tsunami), για οικοδομές με έκδοση αδείας μετά το 1960.

Για κάθε ζημιά ισχύει απαλλαγή 2% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου (οικοδομής ή/και περιεχομένου) με ελάχιστο ποσό 1.000,00 €.


Διασάλευση/ Διατάραξη Δημόσιας Τάξης, Κακόβουλες Ενέργειες, Τρομοκρατικές Ενέργειες

Καλύπτονται οι ζημιές που προκαλούνται και οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα, σε:


Φυσικά φαινόμενα

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν και οφείλονται άμεσα σε:

Βάση Αποτίμησης σε περίπτωση ζημιάς:


Σημείωση

Το παρόν αποτελεί συνοπτική παρουσίαση παροχών και όχι Ασφαλιστήριο. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την ασφαλιστική εταιρία GENERALI HELLAS A.E.A.Z..

Για τους Όρους του Προγράμματος πατήστε εδώ.