Για να εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στο site, συμφωνείτε στην χρήση αυτών. Τι είναι τα cookies;
Mutual Small Hotels Insurance

Ασφαλιστικά Προγράμματα που απευθύνονται σε μικρο-μεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ενοικιαζόμενα δωμάτια, ασφαλιζόμενης αξίας έως 1.000.000€


Ή καλέστε μας στο 210-6534544

Mutual Hotel Platinum

Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα Ασφάλισης μικρομεσαίων ξενοδοχειακών μονάδων κατά παντός κινδύνου. Το συμβόλαιο χωρίζεται σε τμήματα:

ΤΜΗΜΑ I Ασφάλιση Περιουσίας - Κατά Παντός Κινδύνου


Περιουσία σε υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο

Η κάλυψη έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει και ζημιές που θα υποστεί η περιουσία της ασφαλιζόμενης επιχείρησης η οποία βρίσκεται εκτός της κύριας εγκατάστασης σε υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο και αναλυτικότερα:

Μεταλλικά ή Ξύλινα στέγαστρα ή πέργκολες / Τέντες και εγκαταστάσεις Τεντών Έως €30.000 Εξοπλισμός & Περιεχόμενο εστίασης (καρέκλες, τραπέζια) Έως €20.000

Η περιουσία σε υπαίθριο χώρο καλύπτεται μόνο έναντι των κινδύνων: Φωτιάς, Φωτιάς από Δάσος, δασική – αγροτική έκταση, Καπνού, Κεραυνού, Καταιγίδας, Πλημμύρας, Θύελλας, Πτώση Δένδρων & Στύλων, Πρόσκρουσης Οχήματος, Πτώσης Αεροσκαφών και τμημάτων αυτών.

Οι τέντες και εγκαταστάσεις τεντών ομπρέλες, ξαπλώστρες, & εξοπλισμός στην παραλία καλύπτονται μόνο έναντι των κινδύνων: Φωτιάς, Φωτιάς από Δάσος, δασική – αγροτική έκταση, Κεραυνού, Πτώση Δένδρων & Στύλων, Πρόσκρουσης Οχήματος, Πτώσης Αεροσκαφών και τμημάτων αυτών.

Δεν περιλαμβάνονται: γλάστρες, ζαρντινιέρες, ψευδοπατώματα, καλλωπιστικά φυτά και γενικά περιουσία που βρίσκεται στην αμμουδιά ή σε απόσταση μικρότερη των 15 μέτρων από την ακτογραμμή.


Κάλυψη Σεισμού (δίδεται προαιρετικά)

Η κάλυψη του Σεισμού, δίνεται προαιρετικά εφόσον ικανοποιούνται τα κριτήρια : κατασκευή, και τυχόν ανακατασκευές, μετά το 1960 με νόμιμη άδεια και χωρίς ζημίες από σεισμούς στο παρελθόν


ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών

Εφόσον η ασφαλιζόμενη επιχείρηση παραμείνει κλειστή συνεπεία υλικής ζημίας καλυπτόμενης από το ΤΜΗΜΑ I ανωτέρω:


Απώλεια εισοδήματος από πρόωρη αναχώρηση του Πελάτη

Καλύπτεται η Οικονομική απώλεια λόγω πρόωρης αναχώρησης του πελάτη :

Εφόσον η αναχώρηση προκλήθηκε συνεπεία :

α. ατυχήματος στον ίδιο ή σε μέλη της οικογένειάς του που συνταξιδεύουν, για ατύχημα που θα συμβεί εντός ή εκτός του Ξενοδοχείου, ή β. απώλειας ζωής σε συγγενή Α’ βαθμού του πελάτη, λόγω της οποίας υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα στον τόπο μόνιμης διαμονής του.

Προϋπόθεση είναι το δωμάτιο να παραμείνει άδειο, λόγω της πρόωρης αποχώρησης για το χρονικό διάστημα της αποζημίωσης.

ΤΜΗΜΑ III Συμπληρωματικά Έξοδα

Ενιαία κάλυψη για τις κατηγορίες εξόδων που προκύπτουν μετά από υλική ζημία, με την προϋπόθεση αυτή να καλύπτεται από το ΤΜΗΜΑ I ανωτέρω:

Κατηγορίες εξόδων
Αποκομιδής Συντριμμάτων Επαγγελματικής Μετεγκατάστασης
Αρχιτεκτόνων– Μηχανικών Περιορισμού Ζημίας
Δημοσίων Αρχών Πυρόσβεσης
Καθαρισμού - Εκκαθάρισης Εδάφους Φύλαξης Εγκαταστάσεων
Κατεδάφισης

Έως το 20% εκάστης ζημίας με ανώτατο όριο για την ετήσια διάρκεια ασφάλισης το ποσό των : € 25.000

ΤΜΗΜΑ ΙV Ασφάλιση Ευθυνών

Γενική Αστική Ευθύνη
Όρια Ευθύνης

Από την λειτουργία & χρήση των εγκαταστάσεων της Επιχείρησης προς Τρίτους

Σωματικές Βλάβες ή/και Θάνατος Ατομικό Ατύχημα € 200.000
Σωματικές Βλάβες ή/και Θάνατος Ομαδικό Ατύχημα € 400.000
Υλικές Ζημίες € 200.000
Αστική Ευθύνη για Προσωπικά Είδη Πελατών μετά από Ληστεία € 1.000
Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας για όλη την ετήσια διάρκεια ασφάλισης € 600.000

Η κάλυψη συμπεριλαμβάνει & Αστική Ευθύνη από:

Εξαιρούνται ρητά ευθύνες από:

Καλύπτεται επίσης και η Γενική Αστική Ευθύνη, η Εργοδοτική Αστική Ευθύνη και η Αστική Ευθύνη Προϊόντος, για έκτακτες μαζικές εκδηλώσεις εστίασης που ενδεχόμενα αναλαμβάνονται (γάμοι, βαφτίσεις, κλπ) καθώς και υπηρεσίες catering σε τρίτους χώρους για την υποστήριξη των εν λόγω έκτακτων εκδηλώσεων.

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη Όρια Ευθύνης
Προς τους εργαζόμενους στην Επιχείρηση
Ατομικό Ατύχημα € 100.000
Ομαδικό Ατύχημα € 200.000
Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας για όλη την ετήσια διάρκεια ασφάλισης € 200.000
Αστική Ευθύνη Προϊόντος Όρια Ευθύνης
Για προϊόντα που τυχόν παρασκευάζει & πωλεί η επιχείρηση σε τελικό καταναλωτή και μόνο
Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας για όλη την ετήσια διάρκεια ασφάλισης € 50.000

ΤΜΗΜΑ V Ασφάλιση Χρηματικών Απωλειών

Μεταφορά Χρημάτων

Καλύπτεται η απώλεια ή ζημιά στα Χρήματα, συνεπεία Ληστείας με χρήση ή απειλή χρήσης βίας, επέλευσης τυχαίου γεγονότος ανωτέρας βίας ή τροχαίου ατυχήματος κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους από Υπάλληλο (ους) του Ασφαλιζόμενου, από τα γραφεία του, τα καταστήματά του προς τις τράπεζες, τους πελάτες και/ή οπουδήποτε αλλού έχει οικονομική συναλλαγή ο Ασφαλιζόμενος και αντίστροφο Έως € 10.000.


Διάρρηξης Χρηματοκιβωτίου

Καλύπτονται τα Χρήματα για το κίνδυνο της Κλοπής μετά διάρρηξης ή/και ληστείας του χρηματοκιβωτίου ,με τη χρήση ή απειλή χρήσης βίας (μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες για τον κίνδυνο της ληστείας), στο οποίο φυλάσσονται τα χρήματα Έως € 10.000.


Ληστείας Ταμείου

Καλύπτονται τα Χρήματα για το κίνδυνο της Ληστείας με χρήση ή απειλή χρήσης βίας (μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες) του ταμείου, στο οποίο φυλάσσονται τα χρήματα Έως € 1.000.

ΤΜΗΜΑ VI Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

Κεφάλαιο Κάλυψης Προσωπικού Ατυχήματος Ιδιοκτητών συνολικά €50.000

Σε περιπτώσεις Απώλειας ζωής ή Μόνιμης Ολικής/Μερικής Ανικανότητας από ατύχημα, το παραπάνω κεφάλαιο είναι διαθέσιμο για την αντιμετώπιση των ανοικτών υποχρεώσεων. Η ασφάλιση ισχύει ολόκληρο το 24ωρο.

Προαιρετικές Καλύψεις

Κεφάλαιο Κάλυψης Προσωπικού Ατυχήματος Εργαζομένων

Σε περιπτώσεις Απώλειας ζωής ή Μόνιμης Ολικής/Μερικής Ανικανότητα από ατύχημα έως € 10,000 κατ’ άτομο.


Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες συνεπεία ατυχήματος έως € 2.500 κατ’ άτομο

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Ασφαλιστικής Εταιρίας σε περίπτωση Ομαδικού Ατυχήματος είναι μέχρι το δεκαπλάσιο του ορίου Απώλειας Ζωής.

Η ασφάλιση ισχύει ολόκληρο το 24ωρο.


Απαλλαγές

Τα ποσοστά/ ποσά των απαλλαγών που αναφέρονται εφαρμόζονται σε κάθε ζημία.

ΤΜΗΜΑ I Ασφάλιση κατά Παντός Κινδύνου Περιουσιακών Στοιχείων
Κλοπή & ζημίες κλέπτη 5% με ελάχιστο τα €600
Τυχαία Υλική Ζημία εκτός των κινδύνων Φωτιάς, Κεραυνού, Έκρηξης, πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά 5% με ελάχιστο τα €600
Τυχαία θραύση Κρυστάλλων/ Βραχυκύκλωμα 5% με ελάχιστο τα €300
Διαρροή Σωληνώσεων & Νερά / καιρικά φαινόμενα στα ισόγεια & ορόφους στα υπόγεια & ημι-υπόγεια 5% με ελάχιστο τα €600
Εγκατάσταση σε υπαίθριο χώρο 5% με ελάχιστο τα €2.000
Κάλυψη Σεισμού 2% επί του ασφαλ.κεφαλαίου με ελάχιστο τα €2000
ΤΜΗΜΑ II Ασφάλιση Διακοπής 6 πρώτες ημέρες
ΤΜΗΜΑ ΙV Ασφάλιση Ευθυνών (Γενική Αστική Ευθύνη) €300 στις υλικές ζημίες μόνο.
ΤΜΗΜΑ V Ασφάλιση Χρηματικών Απωλειών
Χρήματα κατά τη μεταφορά / Χρήματα εντός χρηματοκιβωτίου 5% με ελάχιστο τα € 1.000
Χρήματα εντός ταμείου € 500
ΤΜΗΜΑ VI Προσωπικό ατύχημα εργαζομένων
Ιατροφ/ικά Έξοδα τα πρώτα €50 ανά ζημιά, ανά εργαζόμενο

Προϋποθέσεις – Ειδικές συμφωνίες


Εξαιρέσεις

Παρακάτω θα βρείτε τα βασικά σημεία των εξαιρέσεων του τμήματος Ι, Ασφάλιση Περιουσίας. Για μεγαλύτερη ανάλυση των εξαιρέσεων του τμήματος Ι καθώς και των λοιπών τμημάτων απευθυνθείτε στους γενικούς όρους ασφάλισης:

Ειδικά συμφωνείται ότι ΔΕΝ θα καλύπτεται ΖΗΜΙΑ από Τρομοκρατικές Ενέργειες (ή Τρομοκρατία), Στάση, Απεργία, Οχλαγωγία, Διαδήλωση, Πολιτικές Ταραχές, Κακόβουλες Ενέργειες, εντός των περιοχών που ορίζονται:

H κάλυψη «Κατά Παντός Κινδύνου», περιλαμβάνει κάθε τυχαία υλική ζημία καθώς και όλους τους κινδύνους και περιπτώσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσεις.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνεται κάλυψη για ζημίες που θα προέλθουν από: Φωτιά, Φωτιά από δάσος – δασική – αγροτική έκταση, Κεραυνό, Καπνό, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ευρεία Έκρηξη, Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι και βάρος χιονιού, Θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, αποχέτευσης, κλιματισμού, φυσικού αερίου, Πρόσκρουση Οχήματος, Πτώση Αεροσκαφών και τμημάτων αυτών, Βραχυκύκλωμα, Κλοπή και Ζημίες Κλέφτη, Θραύση Κρυστάλλων, Τρομοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές Ταραχές, Κακόβουλες Ενέργειες, Πτώση Δένδρων & Στύλων, Διαρροή Δεξαμενών.


Σημείωση

Το παρόν αποτελεί συνοπτική παρουσίαση παροχών και όχι Ασφαλιστήριο. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG. ΕΛΛΑΣ Α.Ε..

Για τους Όρους του Προγράμματος πατήστε εδώ.