Για να εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στο site, συμφωνείτε στην χρήση αυτών. Τι είναι τα cookies;
Mutual Small Hotels Insurance

Ασφαλιστικά Προγράμματα που απευθύνονται σε μικρο-μεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ενοικιαζόμενα δωμάτια, ασφαλιζόμενης αξίας έως 1.000.000€


Ή καλέστε μας στο 210-6199500

Ασφαλιστικές ΚαλύψειςBronzeSilverGoldPlatinum
Ενότητα Περιουσίας
Πυρκαγιά
Πυρκαγιά από Βραχυκύκλωμα
Πυρκαγιά από Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις - Συσκευές
Κεραυνός
Έκρηξη από Κάθε Αιτία
Καπνός
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης από Πυρκαγιά
Πτώση Αεροσκάφους
Πρόσκρουση Οχήματος
Ζημιές στο Λέβητα
Πτώση Δένδρων/Στύλων
Προστασία Υπασφάλισης
Δαπάνη Μελετών και Έκδοσης Αδειών
Αναπροσαρμογή Ασφαλισμένου Κεφαλαίου Λόγω Αύξησης Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
Φυσικά Φαινόμενα
Διασάλευση-Διατάραξη Δημόσιας Τάξης
Κακόβουλες Ενέργειες
Τρομοκρατικές Ενέργειες
Διαρροή, Διάρρηξη ή Υπερχείλιση Εγκαταστάσεων Σωληνώσεων
Αποκομιδή συντριμμάτων
Δαπάνη Προσωρινής Στέγασης/Παραμονής
Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων
Αλλοίωση Εμπορευμάτων
Απώλεια / Ζημιά Περιεχομένου σε Προσωρινή Μεταστέγαση
Κλοπή / Ληστεία (Ζημιές στην οικοδομή)
Νεοαποκτηθέντα Περιουσιακά Στοιχεία
Δαπάνη Φύλαξης
Φωτοβολταικό Σύστημα
Νομική προστασία
Σεισμός
Καθίζηση / Ολίσθηση
Ενότητα Απώλειας Κερδών
Απώλεια Ενοικίων
Διακοπή Εργασιών
Απώλεια εισοδήματος από πρόωρη αναχώρηση
Ενότητα Ασφάλισης Χρημάτων
Ασφάλιση Χρηματικών Απωλειών (Μεταφορά Χρημάτων - Διάρρηξη Χρηματοκιβωτίου)
Ενότητα Αστικών Ευθυνών
Αστική Ευθύνη
Δαπάνη Παροχής Πρώτων Βοηθειών σε Επισκέπτες - Πελάτες
Αστική Ευθύνη Προϊόντος
Ενότητα Ασφάλισης Προσωπικού
Αστική Ευθύνη Εργοδότη
Προσωπικό Ατύχημα Εργαζομένων
Πληροφορίες Πληροφορίες Πληροφορίες Πληροφορίες
Προσφερόμενη Κάλυψη
Προαιρετική Κάλυψη
Δεν παρέχεται η Κάλυψη

Ο παραπάνω συγκριτικός πίνακας είναι ενδεικτικός. Δεν συμπεριλαμβάνει τις ειδικές συμφωνίες,τις εξαιρέσεις και τις απαλλαγές που εφαρμόζονται.

Για την πλήρη κατανόηση των Ασφαλιστικών Καλύψεων ανατρέξτε στους όρους των αντίστοιχων προγραμμάτων στις ενότητες Bronze, Silver, Gold, Platinum